Banan

Banbeskrivning

Start i området nord Segelskär & Lilla Rävsön se skiss. Startlinjen kommer att utgöras av startfartyg och begränsas av land eller boj, detta framgår av seglingföreskrifterna som publiceras ett par veckor före start.

nord Bockholm

ost Storskäret

ost Småskäret

ost Idskär

ost & nord Vita Sten

syd Husarö, syd Västra Björkören

nord Lökholmen, nord Lundö

syd Kannö, väst Ranken

väst OR märke på holme väster om Askholmen (segla ej mellan holmen och Askholmen)

målgång väster om Getholmen