Seglingsföreskrifter Trälhavets Båtklubb

SEGLINGSFÖRESKRIFTER TRÄLHAVETS BÅTKLUBB

• TBK INGMARSÖ RUNT 1 segling

1. REGLER
• Svenska Seglarförbundets "Kappseglingsregler" (KSR) appendix S (http://www.ssf.se).
• Skepparen ska vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.
• Respektive klassförbunds regler (http://www.ssf.se).
• SRS-regler gäller (http://www.ssf.se). Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev
kunna uppvisas vid skepparmötet.
• Avdrag för segling utan spinnaker/gennaker är tillåtet. Anmäls vid målgång, dvs segelföring med
korresponderande SRS-tal kan bestämmas av skeppare under pågående tävling.
• Elektronisk navigations- och kommunikationsutrustning samt autopilot är tillåten (även om
klassregler förbjuder det).
• Protestkommitté är kappseglingsledningen.

Villkor för att deltaga
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet (tex. TBK). Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Tävlande deltar i seglingen helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Trälhavets båtklubb accepterar inget ansvar för materiella skador eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2. KLASSER
Kappseglingen genomförs enligt SRS uppdelad i två klasser. SRS tabellen för standard eller klassbåt godtas när båt inte avviker från standard eller klassregel. SRS-mätbrev samt SRS-shorthand mätbrev för aktuell säsong är obligatorisk för övriga.

• Kölbåtsklass
• Flerskrovsklass

Rapportering
Obligatorisk notering av tid, vilket skall ske omedelbart vid angiven grind/rapporterings punkt, se banbeskrivning. Båt som bryter skall snarast möjligt meddela detta till tävlingsledningen via SMS på mobilnummer Mats 070-580 83 62 eller Johan 070-563 50 24 eller Joakim 070-793 11 39.

3. BANA
Se banbeskrivning samt även under punkt 7 nedan, tidsbegränsning.

4. START
Startlinjen är Norr Segelskär, Syd Ingmarsö mellan boj och startfartyg, riktning NO. Ungefärlig position N 59.27.45 E 18.46.19.

Båtar startar efter Fröken Ur/GPS tid.

Starten
Båtar delas in i X startgrupper baserat på SRS tal och antal båtar. 10 minuter mellan varje startgrupp. Första start planerad lördag kl: 12:00.

Startsignal kommer att avges vid varje start.

Förutsättning är att en anmälan har skett. Starttiden skall vara den som anges för båtens högsta SRS tal inklusive undanvindsegel. Omräkning av seglad tid sker efter målgång med rätt SRS-tal som tillhör segelföring som används på banan, den skall rapporteras i rorsmansförklaringen.

Båt som tjuvstartar: kan frita sig genom att gå tillbaka över linjen eller runda bojen och starta om. Tjuvstartande båten skall hålla väl undan för övriga deltagare tills omstarten är genomförd. Tjuvstartande båt som ej återvänder diskvalificeras.

5. MÅL & RAPORTERINGSPUNKT
Skepparen noterar målgångs tid i timmar - minuter - sekunder och båt framför och efter, (se rorsmansförklaring). Skepparen noterar tid vid rapporteringspunkt i timmar - minuter - sekunder och båt framför och efter, (se rorsmansförklaring).

Mållinjen är Norr Svartsjö, Syd Askholmen mellan boj och startfartyg, riktning ONO. Ungefärlig position N 59.27.41 E 18.41.32

6. RORSMANSFÖRKLARING
Skall vid målgång fyllas i och lämnas utan dröjsmål till tävlingsledaren snarast efter målgång. Digital rapportering kan göras via e-mail till kappsegling@tralhavetsbk.se alternativt via sms till tävlingsledningens mobilnummer. OBS! All efterfrågad information skall finnas med vid digital rapportering av rorsmansförklaringen.

Tider skall rapporteras i timmar - minuter - sekunder. Glömmer deltagare att ange t ex. sekunder upprundas det av tävlingsledningen till närmsta högre minut.

7. TIDSBEGRÄNSNING
Ingen tidsbegränsning.

8. POÄNGBERÄKNING
Poängberäkning görs enligt appendix A i Kappseglingsreglerna. Lågpoängsystemet tillämpas. Detta innebär följande: Varje båt som startar och går i mål och som därefter inte utgår eller blir diskvalificerade får poäng enligt sin placering på beräknad tid. Alla andra båtar får poäng för en placering som är en mer än totala antalet båtar anmälda till tävlingen i respektive klass.

9. IDENTIFIKATION
Kappseglande båt skall, om tävlingsledningen så bestämmer, föra särskild igenkänningssymbol på styrbords vant. Denna delas is så fall ut vid skepparrmöte.

10. SKEPPARMÖTEN
Skepparmötet hålls vid Lilla Kastet N 59.28.96 E 18.47.42 lördag kl: 10:00.
Skepparmötet är ej obligatoriskt. Startider eller ändringar läggs ut på www.ingmarsorunt.se
Facebook TBK Kappsegling.

11. ANMÄLAN TILL SEGLINGAR
Du anger Skeppares namn, båt, båt namn, segelnr, högsta SRS-tal. Anmälan sker i första hand via TBK hemsidan eller via www.ingmarsorunt.se

Tävlingsavgifter:
(Vårracet 100kr)
Ingmarsö Runt 150kr
(Ingmarsö Race 150kr)
(Kålö Höstkapp 150kr)
Anmälan till alla seglingar vid ett tillfälle 350kr
Anmälan vid skepparmöte +50kr utöver ovan.

Avgifter sätts in på BG 238-2760 eller via Swish 1234536769 senast sista vardagen före Segling 1. Märk betalningen med namn på aktuell segling samt båtnamn.

12. PRISUTDELNING
En ”Prisutdelning” med Aftersail sker normalt direkt efter målgång för segling 1. Sker så snart tävlingsledning räknat om tider och placeringar. Snabbaste båt för segling 1. Med tag egen dryck och tilltugg. Grillning för den som vill.
Prisutdelning för KM meddelas på TBK hemsida.